Vocals: SUDOKSHINA MANNA / © AMRIT STEIN
I N T E R N A T I O N A L English   |   Deutsch G E R M A N
Indischer Tanz/ Indian Dance 1 Indischer Tanz/ Indian Dance 2 Indischer Tanz/ Indian Dance 3 Indischer Tanz/ Indian Dance 4
Start5 Start6 Start7 Start8
Start9 Start10 Start11 Start12
Start13 Start14 Start15 Start16
Start17 Start18 Start19 Start20